Följ oss på:

Solenergi blir allt viktigare i takt med att samhället strävar mot att minska sin miljöpåverkan och övergå till mer hållbara energikällor. I Kumla, en stad i Örebro Län, har intresset för solceller ökat markant de senaste åren.

Solceller i Kumla

Kumla kommun har under de senaste åren genomfört flera projekt för att öka användningen av solceller i kommunen. Ett av de större projekten var att installera solcellspaneler på kommunala byggnader, vilket har resulterat i en betydande ökning av den installerade effekten av solceller i Kumla.

Solceller är en attraktiv investering för både privatpersoner och företag i Kumla. Företag kan dra nytta av skattereduktioner och avdrag för installation och underhåll av solceller. Privatpersoner kan också dra nytta av skattereduktioner samt sänka sina elräkningar genom att producera sin egen el.

Solceller i Örebro Län

Solceller i Kumla är en del av en större trend i Örebro Län. Örebro Län har tagit flera initiativ för att främja solenergi och öka användningen av solceller. Bland annat har kommunerna i länet erbjudit skattereduktioner för installation av solceller, vilket har ökat intresset för solenergi i regionen.

Enligt Energimyndigheten var den installerade solcellsenergin i Örebro Län 2019 cirka 45 MW. Detta motsvarar ungefär 2% av den totala installerade solcellsenergin i Sverige.

Fördelarna med solceller i Kumla och Örebro Län

Solceller har flera fördelar, både för miljön och ekonomin. Genom att producera sin egen el från solenergi kan Kumla och Örebro Län minska sitt beroende av fossila bränslen och därmed minska sin miljöpåverkan. Dessutom kan solceller hjälpa till att sänka elkostnaderna, både för privatpersoner och företag.

Sammanfattning

Utbyggnaden av solceller i Kumla och Örebro Län är en viktig del i samhällets övergång till mer hållbara energikällor. Kumla kommun har genomfört flera projekt för att öka användningen av solceller, vilket har resulterat i en betydande ökning av den installerade effekten av solceller i kommunen. Örebro Län har också tagit flera initiativ för att främja solenergi och öka användningen av solceller. Genom att producera sin egen el från solenergi kan Kumla och Örebro Län minska sin miljöpåverkan och sänka sina elkostnader.

Solceller i Kumla – Statistik från 2017 till 2021

I Kumla har antalet solcellsinstallationer ökat stadigt under de senaste fem åren. Här följer en sammanfattning av antalet solcellsanläggningar installerade i Kumla under perioden 2017 till 2021.

2017: Totalt installerades 8 nya solcellsanläggningar i Kumla under 2017. Den totala installerade effekten av dessa anläggningar var 12 kW.

2018: Under 2018 ökade antalet solcellsanläggningar i Kumla till 14 stycken. Den totala installerade effekten av dessa anläggningar var 27 kW.

2019: Antalet solcellsanläggningar fortsatte att öka under 2019 och totalt installerades 25 nya anläggningar i Kumla. Den totala installerade effekten av dessa anläggningar var 49 kW.

2020: Under 2020 installerades 42 nya solcellsanläggningar i Kumla, vilket var den högsta siffran hittills. Den totala installerade effekten av dessa anläggningar var 97 kW.

2021: Trots pandemin och dess påverkan på ekonomin ökade antalet solcellsanläggningar i Kumla ytterligare till 52 stycken under 2021. Den totala installerade effekten av dessa anläggningar var 120 kW.

Sammanfattningsvis har Kumla sett en stadig ökning av antalet solcellsanläggningar under de senaste fem åren, med en total installerad effekt på 305 kW under perioden. Detta är ett bevis på Kumlas strävan mot att bli en mer hållbar kommun och att minska dess klimatavtryck.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *