Följ oss på:

Fördelar med solenergi

  • Solens energi är ständigt förnybar, den kommer inte ta slut inom överskådlig tid.
  • Solenergi ger inga utsläpp under värme- och elproduktionen. Omvandlingen från solens strålar till energi avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar miljön.
Om du producerar din egen el med solceller får du dessutom ännu fler fördelar.
  • Mer kontroll över elpriset
  • Med egen elproduktion blir du mindre beroende av elprisets svängningar.
  • Du kan tjäna pengar på din överskottsel
  • Om du producerar mer el än du använder kan du sälja ditt överskott till elnätsägaren.
  • Solpaneler är så gott som underhållningsfria.
  • Du kan ansöka om grönt bidrag vid installation av solcellanläggning, vilket innebär 15% på totalbeloppet vilket vi drar av direkt på fakturan.