Följ oss på:

Fyra starka argument för solceller i Örebro.

En investering i solceller sänker dina elkostnader från dag 1. Försäljning av överskottsel från solcellsanläggningen till din elleverantör(behöver inte vara en lokal leverantör av elektricitet i Örebro) och din egen minskade elförbrukning gör att du sparar pengar när du installerat solceller. Även om du måste låna av banken. 

Lägre priser på solpaneler, växelriktare samt mer erfarna montörer och elektriker med “know how” som gör installationen av solceller snabbare, gör att ditt lilla kraftverk uppbyggt på solceller i Örebro betalat sig själv inom så kort tid som 7-8 år jämfört med det dubbla för bara några år sedan

Med egen utvinning av solenergi genom dina solceller så påverkas du i mindre grad av stigande elpriser. Du ökar graden av självhushållning när det gäller energi. Idag så bidrar staten med 48,5% av beloppet för batteri och arbete när du skaffar en energilagring. Genom att själv lagra solenergi i batteriet lokalt i ditt hem i Örebro i stället för att köpa el så sänker du kostnaderna ytterligare. Ju högre elpriser, desto lönsammare blir energilagring ihop med solceller.

När fungerar då energilagringen bäst? Det är under perioder med dåligt väder då ditt fulltankade batteri lagrat in energi från dina solceller och stöttar dessa under perioden. Nattetid samma sak. Batteriet hjälper till när solcellerna inte producerar elektricitet.

Genom att investera i solceller till ditt tak så ökar du värdet på fastigheten inför framtida försäljning. Flera undersökningar har visat på en värdeökning mellan 8-15% beroende på pris på fastigheten. Även om din villa i Örebro ligger på den högre prisskalan så kan du räkna med en värdeökning på den dubbla investeringskostnaden när du väl ska sälja.

Vad du bör tänka på här är att välja estetiskt tilltalande solpaneler. Paneler med solceller kommer i en mängd varianter. Dom helsvarta panelerna är det som dom flesta vill ha idag när dom investerar i solceller. Det är den erfarenhet vi har av installation av solceller Örebro under många år.

Ta vara på solen, dess energi är gratis. Solenergi är dessutom en förnybar energikälla som när den utvinns inte avger några utsläpp. Att investera i solceller är att investera för miljön samt minskar ditt koldioxidavtryck

Många glömmer den här anledningen att skaffa solceller. Örebro och dess närområde ligger säkert dig varmast om hjärtat men genom att investera i solceller så hjälper du moder jord att klara sig från utsläpp och skövling av dess naturvärden som oftast kommer i spåren av andra typer av kraftproduktion.

Vanliga frågor om solceller.

Det finns många olika typer av solceller att välja mellan, och valet beror på många faktorer, såsom pris, effektivitet och hållbarhet. Några av de mest populära typerna av solceller är kristallina solceller, tunnfilmsolceller och organiska solceller.

Kristallina solceller är tillverkade av monokristallint eller polykristallint kisel. De är vanligtvis mer effektiva än andra typer av solceller, men de är också dyrare. De är också ganska tunga och sköra, vilket kan göra dem svåra att hantera under installationen.

Tunnfilm-solceller är tillverkade av tunna skikt av halvledande material, såsom amorf kisel, kopparindiumgalliumselenid eller kadmiumtelurid. Dessa solceller är vanligtvis billigare än kristallina solceller, men de är också mindre effektiva. De är också lätta och flexibla, vilket gör dem enklare att installera på ojämna ytor.

Organiska solceller är tillverkade av organiska material, såsom polymerer eller små molekyler. Dessa solceller är vanligtvis mycket billigare än kristallina eller tunnfilm-solceller, men de är också mindre effektiva och har en kortare livslängd. De är också känsliga för fukt och värme, vilket kan göra dem olämpliga för vissa användningsområden.

När det gäller att välja de bästa solcellerna, är det viktigt att överväga dina egna behov och budget. Enligt flera olika källor på nätet, som gör oberoende tester på solceller, rankas kristallina solceller ofta högst i effektivitet. Men om du har en budget som inte tillåter kristallina solceller, kan tunnfilmsolceller vara ett bra alternativ.

När det gäller hållbarhet är det också viktigt att överväga livslängden på solcellerna. Kristallina solceller kan ha en livslängd på upp till 30 år, medan tunnfilm-solceller vanligtvis har en livslängd på cirka 20 år. Organiska solceller har en betydligt kortare livslängd, vanligtvis endast runt 5-10 år.

När det gäller att välja de bästa solcellerna för ditt hem eller företag, är det också viktigt att överväga installationen. Du vill välja solceller som är enkla att installera och som passar din takkonstruktion. Du vill också välja solceller som är lätta och enkla att hantera under installationen.

Solceller är ett populärt alternativ för att producera elektricitet på ett miljövänligt sätt. Genom att omvandla solens strålar till elektricitet kan du minska din klimatpåverkan och spara pengar på elräkningen. Men vad kostar egentligen solceller och en solcellsanläggning? I den här artikeln kommer vi att titta närmare på priserna för solceller och vad som påverkar kostnaden för en solcellsanläggning.

Pris för solceller
Priset på solceller kan variera beroende på en rad faktorer, inklusive storlek, effektivitet, kvalitet och tillverkare. En vanlig solpanel med en effekt på 300 W kan kosta mellan 1 800 och 2 200 kronor. En högre kvalitet solpanel med en effekt på 550 W kan kosta mellan 2 500 och 3 000 kronor. Priset kan också variera beroende på märket samt om panelen är monokristallin eller polykristallin. Monokristallina paneler är vanligtvis dyrare eftersom de är mer effektiva och har en jämnare yta.

Priset på solceller har minskat avsevärt de senaste åren, vilket har gjort det mer prisvärt för vanliga hushåll att installera solpaneler. Fortfarande kan kostnaderna för att installera en solcellsanläggning variera beroende på en rad faktorer.

Pris för en solcellsanläggning
Kostnaden för att installera en solcellsanläggning beror på en rad faktorer, inklusive storleken på anläggningen, typen av solpaneler och tillbehör som krävs för att ansluta anläggningen till elnätet.

En vanlig solcellsanläggning i Örebro för ett genomsnittligt hushåll kostar mellan 100 000 och 150 000 kronor. Detta inkluderar kostnaden för solpaneler, installationskostnader och tillbehör som krävs för att ansluta anläggningen till elnätet. Det är viktigt att notera att priset kan variera beroende på var i landet du bor och vilken entreprenör du väljer att anlita.

Kostnaden för en solcellsanläggning kan betala sig på lång sikt genom att minska dina elkostnader och eventuellt generera inkomst genom att sälja överskottsel till elbolag. Beroende på storleken på din anläggning och var du bor kan du också vara berättigad till skattelättnader eller andra incitament som kan hjälpa till att minska kostnaderna ytterligare.

Vad påverkar kostnaden för en solcellsanläggning?
Det finns flera faktorer som påverkar kostnaden för att installera en solcellsanläggning. En av de största faktorerna är storleken på anläggningen. Ju större anläggning du behöver för att täcka ditt energibehov, desto mer kostar det. Genomsnittlig storlek på anläggning som vi på Solcell Montage i Örebro monterar på villatak ligger på 9,5-11kWp. Kostnaden för en sådan anläggning landar på 120 000-160 000kr efter grönt bidrag är avräknat men inkl moms.

Solceller har blivit alltmer populära som en källa för förnybar energi. De ger en ren och miljövänlig källa av elektricitet som är självförsörjande. Om du bor i Örebro och är intresserad av att installera solpaneler på ditt hem eller företag, så kanske du undrar vad som ingår i ett solcellspaket. Här tittar vi på de viktigaste komponenterna som du kan förvänta dig att hitta i ett solcellspaket.

Solpaneler

Solpaneler är kärnan i ett solcellspaket. Dessa paneler omvandlar solens energi till elektrisk energi som kan användas i ditt hem eller företag. De är gjorda av halvledarmaterial, oftast kisel, som absorberar solens strålar och frigör elektroner. Dessa elektroner skapar sedan en ström när de rör sig genom materialet. Solpaneler kan komma i olika storlekar och effektivitet beroende på dina behov och budget.

Växelriktare

När solpanelerna skapar elektrisk energi, så skapas den i form av likström (DC). Men de flesta hushåll och företag använder växelström (AC) för att driva sina apparater och belysning. Detta är där en växelriktare kommer in. En växelriktare är en enhet som omvandlar likström till växelström så att du kan använda solenergin direkt i ditt hem eller företag. Det finns olika typer av växelriktare, inklusive strängväxelriktare och mikro-växelriktare, och det är viktigt att välja rätt typ beroende på dina behov.

Energilagring

Energilagring är en viktig komponent i ett solcellspaket eftersom solenergin endast kan användas när solen skiner. Energilagring gör det möjligt att lagra den överskottsel som genereras av dina solpaneler för att användas senare när solen inte skiner. Detta kan vara särskilt viktigt under de mörkare vintermånaderna eller om du vill använda solenergin på natten. Energilagring kan uppnås med hjälp av ett solcellsbatteri eller genom att ansluta ditt solcellspaket till det allmänna elnätet.

Ett solcellsbatteri är en typ av energilagring som lagrar överskottsel som genereras av dina solpaneler. När solen går ner eller om du har högre energibehov än vad dina solpaneler kan leverera, så kan du använda det lagrade el i ditt solcellsbatteri istället för att köpa från det allmänna elnätet. Det finns olika typer av solcellsbatterier, inklusive bly-syra, litium-jon och natrium-svavel, och det är viktigt att välja rätt typ beroende på dina behov och budget