Skip to content

Så fungerar solpaneler

Solpaneler består av solceller som är sammankopplade. De placeras ofta på tak men det finns även fästsystem som möjliggör markplacerade solceller i Örebro. När solljus träffar solcellernas yta genereras elektrisk spänning, likström med ett annat ord. Den omvandlas till växelström som används i hemmet via en växelriktare. Växelriktaren ser också till så att solpanelerna får rätt spänning i förhållande till hur stark solinstrålningen är. 

Solceller fungerar även när det är mulet och på vintern. Produktionen är störst på sommaren men du kan göra en rejäl besparing även på vintern i Örebro. Solpaneler ger ingen ström när det är helt mörkt eller om blytunga moln vräker ner regn, men med ett batteri kan du fortsätta att använda egenproducerad el även då solpanelerna inte producerar..

Olika solceller för olika ändamål

Det finns olika typer av solceller. Idag är monokristallinerna solceller vanligast. Särskilt när det gäller installationer på villatak där det är önskvärt med högsta möjliga verkningsgrad och ett enhetligt utseende. Polykristallina solceller kan bli något billigare men passar bäst på ekonomibyggnader. Tunnfilmssolceller är tunna och böjbara och integreras i taket på ett annat sätt än solpaneler. I Örebro säljer vi framförallt monokristallina solceller men i framtiden, när de blivit effektivare, kan tunnfilmssolceller bli ett alternativ i samband med nybyggen eller vid byte av tak.

Det finns flera andra tekniska termer som kan vara bra att känna till om du är intresserad av att göra en solcellsinstallation i Örebro. Solceller bygger på avancerade teknologier. Om du skaffar en anläggning med solpaneler i Örebro så kan du dock räkna med att den sköter sig själv under lång tid framöver. Som ägare behöver du inte göra en massa saker eller sätta dig in i hur de fungerar. Om du får problem med dina solpaneler eller har en fråga så är det bara att du hör av dig till oss på Solcell Montage AB    .

Solceller med halvcellsteknologi

De senaste solcellerna bygger ofta på vad som kallas halvcellsteknologi eller halv kapade solceller som de kallas ibland. Det innebär att solcellerna kan kapas på mitten så att solpanelerna får fler solceller. Solpaneler av den här typen är heller inte lika känsliga för skuggning. Vill du ha en mer tekniskt ingående förklaring av vad halvcellstekonologi innebär och hur det skiljer sig från traditionella solceller är det bara att fråga oss.

Optimerare och bypass-dioder höjer verkningsgraden vid skugga

I ett system med solpaneler kan bypass-dioder användas för att minska det effektbortfall som uppstår när någon solpaneler i ett seriekopplat system skuggas. Utan bypass-dioder eller så kallade optimerare, som är en annan lösning på samma problem, minskar alltså elproduktionen från hela anläggningen, trots att taket bara är delvis skuggat. Vi på Solcell Montage avråder dock bestämt från att använda sk optimerare. De inbyggda bypass-dioderna i panelerna räcker för normala montage.

PERC

PERC (Passivated Emitter Rear Cell Technology) är en speciell teknologi där monokristallina solceller kan omvandla mer solenergi till växelström genom att ljus som passerat genom solcellerna reflekteras tillbaka.

Ta kontakt med oss på Solcell Montage AB för ett förutsättningslöst samtal om solpaneler i Örebro. Vi kan hjälpa såväl privatpersoner som företagare, lantbrukare och bostadsrättsföreningar med solcellsinstallationer i olika storlekar.

FAQ – vanliga frågor och svar om solpaneler