Följ oss på:

Solceller Kumla - Installation av solpaneler.

Det blir allt vanligare med solcellsinstallationer i Kumla. Det är inte så konstigt eftersom en solcellsanläggning kan producera gratis el i mer än 20 år. Du gör en avsevärd besparing med solpaneler i Kumla och det är dessutom ett steg i rätt riktning för alla som bryr sig om miljö. Solenergi är ren energi.  Vi på Solcell Montage AB har gjort mer än 300 solcellsinstallationer i Örebro. Här kommer vi att gå igenom allt du behöver veta ifall du funderar på att installera solceller i Kumla kommun.

Kort om hur solceller fungerar

Solceller är gjorda av ett halvledarmaterial som kan omvandla energin från solen till elektricitet som kan driva hemmets apparater. Teknologin är relativt avancerad och har utvecklats och förfinats under lång tid. Det finns dessutom olika typer av solceller med olika egenskaper. Du behöver dock inte vara tekniskt insatt för att låta installera solceller i Kumla och det är heller inte det minsta svårt att sköta en anläggning när den väl är på plats. 

Växelriktaren är, förutom solpanelerna, en annan viktig komponent i en solcellsanläggning. Den gör om den ström som solcellerna producerar till växelström som kan användas av alla  maskiner och apparater i hemmet som är eldrivna. Det är också växelriktaren som ser till så att en anläggning med solceller i Kumla hela tiden får optimal verkningsgrad utifrån hur stor solinstrålningen är. Valet av växelriktare görs bland annat utifrån hur stor effekt din anläggning har

.

Goda förhållanden för solceller i Kumla kommun

Oavsett var i Kumla kommun du bor eller har ett fritidshus kan du räkna med tillräckligt många soltimmar för att det snabbt ska bli lönsamt med en solcellsinstallation. Vintrarna är heller inte så mörka att en anläggning med solpaneler bara levererar under sommaren. Är det snö på marken reflekteras en hel del ljus och det märks även på hur mycket du får ut från din solcellsanläggning. De solpaneler vi erbjuder är byggda för att klara stora snömängder utan att gå sönder och du får ut el från solcellerna även om  det är en del snö på taket. På sommaren kan du räkna med att kunna få ut mer el från solpaneler än du förbrukar och då tjänar du pengar, eftersom elen säljs till andra användare, via elnätet.

När har man störst glädje av en solcellsinstallation i Kumla?

En anläggning med solpaneler – solceller i Kumla skapar värde för alla som har ett tak som lämpar sig för montering av solpaneler. Privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar kan sänka sina elkostnader med stora belopp genom att producera egen miljövänlig el. En investering i solenergi lämpar sig för alla som vill få bättre ekonomiska marginaler och det kan också vara ett sätt att höja värdet på en fastighet. Mäklarstatistik visar att priset på en villa med solceller i Kumla oftast stiger mer än vad det kostat att installera anläggningen.

Ska man investera i batteri eller sälja el via elnätet?

Att en solcellsanläggning är ansluten till elnätet innebär att du tar el från solpanelerna när du har möjlighet, och köper el som vanligt när din anläggning inte producerar tillräckligt mycket. Som på natten. Soliga dagar kommer din anläggning att ge överskottsel som säljs automatiskt. Om du har kopplat ett batteri till en anläggning med solpaneler i Kumla kan du välja om du ska sälja eller lagra din överskottsel. Lagras den kan du använda egenproducerad el på natten, när du annars hade behövt köpa den från elbolaget. Du betalar mer för elen du köper när dina solpaneler inte producerar tillräckligt, än du får betalt när du säljer el. Därför lönar det sig i längden att ha ett batteri och på så sätt göra sig mindre beroende av elbolaget. Det är också möjligt att installera en solcellsanläggning med batterisystem som kan användas vid strömavbrott – men det kräver bland annat en särskilt typ av växelriktare.

Vi erbjuder batterisystem som är modulära, det betyder att du kan uppgradera lagringskapaciteten eller ansluta fler paneler om du känner att du vill göra det i framtiden. Du kan också ansluta ett solcellsbatteri till en befintlig anläggning med solpaneler i Kumla.

Vi erbjuder gratis hembesök

Vissa aktörer i branschen vill spara tid och erbjuder sig att räkna ut hur en solcellsanläggning ska se utifrån data de hämtar online. Som en lokalt förankrad installatör tycker vi att det är viktigt att erbjuda personlig och långsiktig service. Det är en lång rad faktorer som vi behöver ta hänsyn till vid beräkning av hur effektiv en anläggning av solceller i Kumla kommer att bli och var man ska sätta solpaneler utifrån faktorer som:

  • Takets lutning.

  • Skugga från träd och kringliggande byggnader.

  • Vilket väderstreck olika delar av taket vetter mot.

  • Faktorer som påverkar själva solcellsinstallationen.

Ett hembesök handlar inte bara om att titta på ditt tak och räkna på hur många solpaneler som kan monteras med rätt vinkel och väderstreck. Det är också ett tillfälle för dig  att ställa frågor om solenergi och få utrett vilka av de val som kan göras som blir bäst i varje enskilt fall. Det är också viktigt att titta på i vilket skick taket är, eftersom en solcellsanläggning i Kumla kan komma att sitta uppe i mer än 30 år. Om du bara vill ha en prisuppgift kan vi ge en det per telefon, innan vi kommer ut och gör en besiktning av taket.

Bra paketpris på solceller

En solcellsanläggning har flera olika komponenter som ska vara rätt dimensionerade för att fungera tillsammans. Det betyder inte att det är komplicerat och att du måste kunna en massa saker för att göra en solcellsinstallation i Kumla. Genom oss kan du investera i paket som består av prisvärda kvalitetskomponenter som valts ut för att fungera perfekt tillsammans och passar utifrån dina förutsättningar och önskemål. 

En anläggning med solceller i Kumla blir snabbt lönsam

Räkna med att du för omkring 150 000 kronor kan få en komplett anläggning som levererar 10 kW. Priset per kW sjunker sedan ju större anläggning du väljer att installera. En anläggning med solceller i Örebro län kan ha betalat sig redan efter 6-7 år och med tanke på att livslängden ofta är uppemot 30 år så säger det sig självt att solpaneler är en mycket bra affär i långa loppet

Utbyggnaden har gått mycket snabbt de senaste året

Generellt, när det gäller utbyggnad av solceller i Örebro län, framförallt när det gäller solceller – solpaneler i Örebro, så har vi haft rekordår efter rekordår. Antalet anläggningar med solpaneler växer mycket snabbt i Kumla. 2021 var utbyggnadstakten hela 39 % i kommunen. Det beror på flera olika saker. Den kanske viktigaste faktorn är att priset på solceller sjunker samtidigt som verkningsgraden blir högre och högre. Vi har nått en punkt där det är uppenbart för de flesta att det verkligen lönar sig att göra en solcellsinstallation. Omvärldsläget är nu som sådant att många känner att solceller är viktigt för alla som oroar sig för höjda elräkningar. I Sverige är vi känsliga för omvärldshändelser som påverkar elpriserna och i det läget är det en stor trygghet att kunna producera sin egen el, helt gratis.

I Kumla kommer den mesta elen från solpaneler från små anläggningar. Antalet anläggningar per 1000 invånare låg på 11,6 i början av 2022. Det är lite högre än rikssnittet. Antalet producerade watt per person är dock lägre än i de flesta kommuner i Örebro. Det kan bero på att det inte finns lika många medelstora anläggningar med solceller i Kumla. 

I Kumla finns många småhustomter och nu finns det möjlighet att bygga hus som är helt självförsörjande på el under sommarhalvåret. Det är tack vare att tekniken för batterilagring av solel har sjunkit så mycket i pris att off-grid lösningar plötsligt är realistiska i områden där det annars skulle vara dyrt att koppla upp sig mot elnätet.

Du behöver inte vänta länge på gratis el

Vi har den erfarenhet som krävs för trygga installationer av solceller i Kumla och har ofta de komponenter du behöver i lager. Det innebär att vi kan vara delaktiga i den snabba utbyggnaden av solceller i Örebro och att du kan ha en anläggning på plats kort efter det att du bestämt dig för att satsa på solenergi. Om du gör en beställning under vintern kan du vara igång med att producera gratis el redan till våren.

Det behövs sällan bygglov för solceller i Kumla

En solcellsinstallation kan i vissa fall vara bygglovspliktig, men bara om något av följande gäller:

  • Installationen förändrar takets utseende på ett påfallande sätt.

  • Byggnaden är kulturminnesmärkt.

  • Området är av särskilt intresse för totalförsvaret.

Kraven ser lite olika ut beroende på om det är i eller utanför detaljplanerat område. Hör gärna av dig till oss på Solcell Montage AB ifall du är osäker på vilka regler som gäller i ditt område. Generellt gäller dock liknande bestämmelser i alla kommuner i länet som exempelvis Örebro eller Karlskoga solceller. Vi kan även hjälpa till med byråkratin i de fall då det krävs en ansökan om bygglov.

Så får du ut så mycket som möjligt av en solcellsinstallation

Hur installationen av solceller i Kumla genomförs påverkar anläggningens verkningsgrad. Det är viktigt att solpanelerna tar emot så mycket solljus som möjligt och det är bäst med söderläge. Så länge taket inte vetter rakt mot norr så lönar sig det dock med solpaneler. Har du paneler i fler olika väderstreck får du dessutom en jämnare produktion av el under dagen. Man brukar säga att en taklutning på ca 40 grader är optimalt när det gäller solceller i Kumla. Men så länge lutningen inte är mindre än 20 eller mer än 50 grader är skillnaden inte jättestor.

När det gäller tak som är helt eller nästan eller helt plana kan det vara ett alternativ att montera panelerna med en vinkel, istället för att låta dem ligga helt plant mot taket. Eftersom det förändrar taktens utseende så kan det dock krävas bygglov för en sådan installation.

Så går en solcellsinstallation till

Det spelar ingen roll vad du har för typ av tak. Våra installatörer kan arbeta på de flesta taktyper och med olika fästsystem, beroende på vad taket är gjort av för material. En solcellsinstallation tar sällan mer än några dagar. När vi är klara är vi noga med att förevisa anläggningen. Man kan övervaka en anläggning med solpaneler i Kumla via en app så att du alltid kan få information om solcellernas status.

Ofta är det bara att montera solpaneler ovanpå det befintliga taket. Är taket i lite sämre skick brukar vi rekommendera att man åtgärdar det innan installation av solpaneler. Anläggningen har lång livslängd och det är inte så praktiskt att behöva skruva ner och sedan sätta upp den igen för att du behöver byta tak.Vi kan ofta hjälpa till om det finns ett behov av takrenovering.

Det går att få bidrag för solpaneler i Kumla

Eftersom solenergi är förnyelsebar energi subventionerar staten solcellsinstallationer. Detta görs genom ett skatteavdrag för satsningar på grön energi. När det gäller solceller är bidraget på upp till 15 % av den totala kostnaden för arbete och material. Avdraget kan göras av alla i ett hushåll som betalat tillräckligt med skatt. För solcellsbatterier är avdraget hela 50 % av den totala kostnaden. Du behöver inte göra något för att få tillbaka på skatten utan vi på Solcellsmontage AB gör avdrag direkt på fakturan och sköter byråkratin.

Kontakta oss om du vill veta mer om solpaneler i Kumla

Vi har lång erfarenhet av att montera solcellsanläggningar i Örebro län. Att komma igång med att producera egen el är en enkel process för den som vänder sig till oss. För många börjar det med att vi svarar på de frågor de har om solenergi och de olika alternativ man står inför när det gäller solcellsanläggningar. Välkommen att höra av dig!