Följ oss på:

Marknadens bästa solpaneler

När du beställer en installation av solpaneler genom oss på Solcell Montage AB kan du vara trygg i att du får en anläggning som kommer att producera el utan krångel under en mycket lång tid. Titta gärna på våra kundreferenser här på sidan och gör dig en bild av hur det kommer att se ut. på ditt tak. Våra solpaneler är inte bara effektiva och gedigna i sin konstruktion utan de passar väl in på villatak med sin diskreta infästning och en mattsvart yta som de flesta uppskattar.

Solceller på dina villkor

Vi skiljer oss från många andra aktörer i branschen i det att vi kan erbjuda solpaneler i Örebro från ett flertal leverantörer. Olika tillverkare gör solpaneler med olika egenskaper och framförallt olika storlek. Det ger oss mycket större möjligheter att ta fram ett system som passar perfekt utifrån förutsättningarna där en solcellsinstallation ska göras. Att vi kan skräddarsy en lösning utifrån just ditt tak gör att du kan få ut maximalt antal watt och att vi alltid kan hitta en bra lösning, oavsett hur ditt tak är utformat. Det kan också vara en fördel rent estetiskt.
Vi arbetar med solpaneler från branschledande tillverkare som:
Trina Solar1
DMEGC
Longi Solar
Euroner
Electrolux
Luxor
REC
Vi försöker ha så mycket som möjligt i lager så att du slipper behöva vänta på att få din anläggning på plats. Korta väntetider innebär att du börjar spara pengar snabbare än när det är flera månaders leveranstid bara på materialet. Därmed sagt så kan solpanelerna vara restade hos samtliga leverantörer och då gäller det att ha en backup plan och vid enstaka tillfällen så kanske du måste ersätta den valda panelen med ett fullgott alternativ. Vårt lager för solpaneler i Örebro har en begränsad kapacitet.

Det lönar sig alltid att satsa på kvalitet

Förväntad livslängd för solpaneler är lika viktigt som hur många watt din anläggning i Örebro levererar, om du vill göra en uppskattning av hur mycket du kommer att tjäna på en solcellsinstallation. Du sparar mycket mer på att välja en anläggning med paneler från premiumtillverkare, även om det är något dyrare i inköp. Vi har valt att erbjuda premiummärken och kan alltid ge generösa garantier på det material som ingår när du låter oss montera solceller i Örebro. Självklart får du även garanti på det arbete vi utför. Att välja material av hög kvalitet är en fråga om yrkesstolthet och respekt för våra kunder.

Prismässigt kan vi mäta oss med alla som erbjuder solceller i Örebro och vårt mål är att ha de bästa priserna i Sverige på anläggningar som enbart består av noggrant utvalda kvalitetskomponenter. Montage ingår i priset och om du har rätt till skatteavdrag drar vi det direkt på fakturan.

Även om själva solpanelerna, naturligtvis, är en fundamental del av en solcellsanläggning så ingår det flera andra viktiga komponenter.

Läs mer om:
Växelriktare
Energilagring
nfästningsmaterial och kablage

Du beställer alltså inte enbart solpaneler från oss utan ett komplett system där alla komponenter passar perfekt tillsammans. Att på egen hand göra de beräkningar som krävs för att till exempel para rätt växelriktare med rätt antal solpaneler är komplicerat. Våra paket är noggrant utprovade men du har också möjligt att göra olika val så att du får en anläggning med solpaneler i Örebro som passar utifrån vad just du är ute efter. Avseende bland annat hur många watt du vill kunna producera.

Så fungerar solpaneler

Solpaneler består av solceller som är sammankopplade. De placeras ofta på tak men det finns även fästsystem som möjliggör markplacerade solceller i Örebro. När solljus träffar solcellernas yta genereras elektrisk spänning, likström med ett annat ord. Den omvandlas till växelström som används i hemmet via en växelriktare. Växelriktaren ser också till så att solpanelerna får rätt spänning i förhållande till hur stark solinstrålningen är. 

 

Solceller fungerar även när det är mulet och på vintern. Produktionen är störst på sommaren men du kan göra en rejäl besparing även på vintern i Örebro. Solpaneler ger ingen ström när det är helt mörkt eller om blytunga moln vräker ner regn, men med ett batteri kan du fortsätta att använda egenproducerad el även då solpanelerna inte producerar..

Olika solceller för olika ändamål

Det finns olika typer av solceller. Idag är monokristallinerna solceller vanligast. Särskilt när det gäller installationer på villatak där det är önskvärt med högsta möjliga verkningsgrad och ett enhetligt utseende. Polykristallina solceller kan bli något billigare men passar bäst på ekonomibyggnader. Tunnfilmssolceller är tunna och böjbara och integreras i taket på ett annat sätt än solpaneler. I Örebro säljer vi framförallt monokristallina solceller men i framtiden, när de blivit effektivare, kan tunnfilmssolceller bli ett alternativ i samband med nybyggen eller vid byte av tak.

 

Det finns flera andra tekniska termer som kan vara bra att känna till om du är intresserad av att göra en solcellsinstallation i Örebro. Solceller bygger på avancerade teknologier. Om du skaffar en anläggning med solpaneler i Örebro så kan du dock räkna med att den sköter sig själv under lång tid framöver. Som ägare behöver du inte göra en massa saker eller sätta dig in i hur de fungerar. Om du får problem med dina solpaneler eller har en fråga så är det bara att du hör av dig till oss på Solcell Montage AB    .

Solceller med halvcellsteknologi

De senaste solcellerna bygger ofta på vad som kallas halvcellsteknologi eller halv kapade solceller som de kallas ibland. Det innebär att solcellerna kan kapas på mitten så att solpanelerna får fler solceller. Solpaneler av den här typen är heller inte lika känsliga för skuggning. Vill du ha en mer tekniskt ingående förklaring av vad halvcellstekonologi innebär och hur det skiljer sig från traditionella solceller är det bara att fråga oss.

Optimerare och bypass-dioder höjer verkningsgraden vid skugga

I ett system med solpaneler kan bypass-dioder användas för att minska det effektbortfall som uppstår när någon solpaneler i ett seriekopplat system skuggas. Utan bypass-dioder eller så kallade optimerare, som är en annan lösning på samma problem, minskar alltså elproduktionen från hela anläggningen, trots att taket bara är delvis skuggat. Vi på Solcell Montage avråder dock bestämt från att använda sk optimerare. De inbyggda bypass-dioderna i panelerna räcker för normala montage.

PERC

PERC (Passivated Emitter Rear Cell Technology) är en speciell teknologi där monokristallina solceller kan omvandla mer solenergi till växelström genom att ljus som passerat genom solcellerna reflekteras tillbaka.

Ta kontakt med oss på Solcell Montage AB för ett förutsättningslöst samtal om solpaneler i Örebro. Vi kan hjälpa såväl privatpersoner som företagare, lantbrukare och bostadsrättsföreningar med solcellsinstallationer i olika storlekar.

FAQ – vanliga frågor och svar om solpaneler

Här följer svar på några vanliga frågor om solpaneler. Hör gärna av dig till oss om du har fler.

Solcellernas effektivitet och antal avgör hur stor del av ditt elbehov du kan täcka med solceller i Örebro. Ett riktmärke är att normalt hushåll, utslaget över ett år, kan tillgodose minst halva sitt behov av el med en normalstor anläggning. 

Ja, det finns lösningar för installation oavsett vad du har tak.

Det finns olika teknologier avsedda för olika behov. Kontakta oss så hjälper vi dig att sätta ihop ett paket utifrån dina förutsättningar och önskemål.

De kräver nästan ingen skötsel över huvud taget. Paneler rengörs vid nederbörd och kan producera el även när de är täckta av ett tunt snölager.

 

Infästningsmaterial för solpaneler

Växelriktare - Hybrider och vanliga 3-fas

Energilagringssystem