VANLIGA FRÅGOR

Vanliga frågor

Behöver jag söka bygglov för solceller?

Generellt sett så behövs inte bygglov för solceller i Örebro om du inte drastiskt ändrar husets utseende. En drastisk förändring kan innebära att du använder ett solcellsstativ på ett platt tak för att vinkla panelerna så att dom får en mer produktiv vinkel mot solen. Å andra sidan så kan vinklade paneler vara helt ok om dom inte syns nerifrån gatan eller från grannarnas tomter. K-märkta hus kan kräva bygglov för solceller men om du väljer att installera dom så att allmänheten inte störs exempelvis på den sida av huset som inte vetter mot gatan så kan det vara ok. Vänd dig till oss eller till kommunens byggnadsnämnd om du har frågor runt detta.

Solenergi har, liksom andra förnybara energiresurser, många miljöfördelar. Att använda sig av solenergi minskar utsläppen av växthusgaser, samt resulterar också i färre luftföroreningar som ex svaveldioxid sprids i atmosfären. När väl dina solceller är installerade så är det solen som skapar din elektricitet utan att miljön påverkas.

Studier har visat att bostäder med solenergisystem säljs för mer än bostäder utan dem. Ditt fastighetsvärde kommer dock bara att öka om du äger, istället för att hyra/leasa, din solcellsanläggning. I de flesta delar av landet kommer solenergi att öka ditt fastighetsvärde mer än en köksrenovering. Undersökningar har påvisat värdeökningar på upp till 12% på en villa i tremiljonerkronorsklassen.

Solpaneler absorberar solens energi under hela dagen och omvandlar den till likström (DC). De flesta hem och företag drivs med växelström (AC), så DC-elektriciteten leds sedan genom en växelriktare för att omvandla den till användbar AC-elektricitet.

Mängden energi som ditt solenergisystem kan generera beror på solljus. Som ett resultat kommer dina solpaneler att producera något mindre energi när vädret är molnigt och ingen energi på natten. Men på grund av höga elkostnader och ekonomiska incitament är solenergi en smart investering även om du bor i en molnig stad. Snö på taket och blytunga regn eller snömoln förhindrar dock produktionen.

Solpaneler omvandlar solsken till elkraft. Om dina paneler är täckta av snö kan de inte producera elektricitet. Snö är i allmänhet inte tillräckligt tung för att orsaka strukturella problem med dina paneler, och eftersom de flesta paneler lutar i en vinkel kommer snön att glida av. Om snö ansamlas är dina panelerna lätta att rengöra/sopa av.

När du installerar solpaneler på din fastighet är du fortfarande ansluten till nätet. Detta gör att du kan dra från nätet när ditt system inte producerar all ström du behöver, och skicka tillbaka ström till nätet när du producerar mer än du använder. Det är möjligt att gå utanför nätet med ett solenergisystem som inkluderar batterilagring, du behöver då också en hybridväxelriktare och elektrikern monterar en strömbrytare så att du kan bryta dig loss från huvudnätet. Detta är naturligtvis intressant vid längre strömavbrott och katastrofscenarion då kanske inte elnätet fungerar.

Såvida inte ditt solenergisystem inkluderar batterilagring och du inte är uppkopplad mot elnätet så kommer du fortfarande att få en räkning från ditt energibolag. Du kan dock drastiskt minska din kostnad, eller till och med tjäna pengar under större delen av året genom att sälja tillbaka el till elleverantören.

Om ditt solfångarsystem är anslutet till elnätet kommer det att stängas av vid strömavbrott. Detta för att förhindra att räddningspersonal och elverksreparatörer skadas av att dina paneler skickar tillbaka ström till elnätet. Det finns dock vissa växelriktare du kan köpa som ger reservkraft i ett strömavbrott när de är ihopkopplade med ett batteri.

Solpanelssystem är gjorda av hållbart härdat glas och kräver lite eller inget underhåll under de 30 till 45 år som de kommer att generera ström. I de flesta fall behöver du inte ens rengöra dina solpaneler regelbundet. Den svagaste punkten i din anläggning är växelriktaren som har en livslängd på ca 15 år idag. Den får du vara beredd på att byta.

Svenska staten går in med ett grönt bidrag om ca 15% samt med en skattereduktion om 60 öre/kWH när du säljer el du inte förbrukar tillbaka till leverantören. Vi på Solcell Montage erbjuder ibland kampanjrabatter. Det kan löna sig att kolla in våra aktuella kampanjer

Om du är intresserad av att maximera den ekonomiska avkastningen av ditt solenergisystem är det förmodligen ett bättre beslut för dig att köpa systemet.

Många olika institutioner erbjuder solenergilån, inklusive lokala och nationella banker, specialfinansieringsföretag, tillverkare och kreditföreningar. För att välja det bästa solellånet för dig, jämför alternativen från några olika finansieringsleverantörer.

Om du har råd att betala din elräkning har du råd attinvestera i solenergi. Det är idag en tämligen lönsam affär att skaffa solceller,

Tak i söderläge med liten eller ingen skugga och tillräckligt med utrymme för att passa ett solpanelssystem är idealiska för installation av solenergi. Men i många fall finns det lösningar om ditt tak inte har det perfekta läget. Väst läge är näst bäst och många väljer att installera solceller i både västligt och östligt läge. Man bör då överdimensionera antalet solceller med 10-15% för att uppnå samma produktion som ett rent söderläge,

Storleken på ditt solenergisystem kommer att bero på hur mycket el du använder på månadsbasis, samt väderförhållandena där du bor. Ta en titt på dina tidigare elräkningar och jämför erbjudanden från seriösa solcellsinstallatörer för att bestämma den bästa systemstorleken för dina behov. Du kan givetvis också fråga oss. Kort kan vi säga att då staten erbjuder skattereduktion på såld el som matchar din elförbrukning så bör du ligga i närheten av din årsförbrukning på din solcellsinstallation.

Solenergisystem kan hålla i 25 till 35 år, och det kan bli kostsamt att ta bort och installera om dem om du behöver byta ut ditt tak. Om ditt tak behöver underhåll inom en snar framtid bör du utnyttja vårt kombinationserbjudande om takomläggning till reducerat pris i samband med solcellsinstallation.

Generellt sett är solpaneler mycket hållbara och kan motstå snö, vind och hagel. De olika komponenterna i ditt solenergisystem kommer att behöva bytas ut vid olika tidpunkter, men ditt system bör fortsätta att generera el i minst 35 år, förmodligen betydligt längre än så.

Du fyller bara i ansökan till höger så kontaktar vi dig inom en snar framtid.

Strömomriktare eller växelriktare omvandlar den elektricitet som dina paneler producerar från likström (DC) till växelström (AC). Detta så att du ska kunna använda din solel. Det finns även växelriktare anpassade till batteribanker sk hydridväxelriktare.

Strömomriktare omvandlar den elektricitet som dina paneler producerar från likström (DC) till växelström (AC). Detta så att du ska kunna använda din solel. Det finns växelriktare anpassade till batteribanker sk hydridväxelriktare som också kan vara intressanta om man vill gå ”off grid”

Om du är intresserad av att få detaljerad information om hur mycket energi ditt solpanelssystem producerar, kan du lätt avläsa denna på en app som antingen är kopplad till växelriktaren eller till elmätaren.

Solenergisystem som inkluderar solbatterier, så kallade solar-plus-lagring, blir allt populärare, men kan vara dyra. Idag går staten in och sponsrar 50% av vad en installation för batterilagring kostar(både arbete och materiel) och batterialternativet ökar i lönsamhet pga detta.

Ja. Du får exempelvis inte sätta upp ett markmontage av solceller på jordbruksmark som används till odling utan att ärendet prövas. Vidare så får du inte påverka vissa biotoper ex marker med högt naturvärde eller jordbruksmark med skyddsvärda arter Generellt om det gäller markmontage på tomtmark så är det dock inga problem.

45 grader är den optimala taklutningen men här gäller att vi får jobba med dom förutsättningar som finns. Har du bara 27 graders lutning på ditt tak så tappar du några procent i produktion jämfört med grannen som har en takvinkel på 45 grader.

Vi är ett lokalt Örebro-företag som är rädda om vårt goda renommé. Solcellmontage AB lämnar därför 10 års installationsgaranti på vårt arbete. Vidare arbetar vi bara med marknadsledande produkter från välkända tillverkare. När det gäller solpanelerna så har de en produktgaranti på 15 år och funktionsgaranti när det gäller energiomvandling på 25 år. De växelriktare vi använder kommer med 10 års garanti. När du väljer oss att installera ditt eget lilla solkraftverk så ska du känna dig trygg i att det ska fungera under många år.