Följ oss på:

Solceller i Laxå-Gullspång

Utbyggnaden av solceller går snabbt i hela landet, inte minst i små kommuner i Götaland och Svealand där det finns många småhus med tak som lämpar sig solpaneler. I Örebro och nordöstra Västergötland har vi på Solcell Montage AB genomfört ett stort antal solcellsinstallationer. Vi är ett företag som tycker att det är viktigt med personlig service och lokal förankring och våra priser hör till de lägsta på marknaden.

Kommunen satsar på solceller i Gullspång

I Gullspång producerar Fortum vattenkraft och detta är en viktig del av energiförsörjningen i regionen. Men det här är också en ort där det länge hänt spännande saker när det gäller solenergi. Kommunen har vissa år legat i topp tio i hela Sverige när det gäller utbyggnad av solceller. I Gullspång har man tagit flera politiska initiativ för att snabba på utbyggnaden. I samarbete med Vattenfall. En tanke är att alla kommunägda fastigheter i Gullspång ska ha solceller på taket. I slutet av 2022 producerade solceller i kommunen 294 watt per person, totalt 1,5 megawatt.

 

Även som privatperson kan du ta till vara på tillfället och installera solpaneler nu när det finns subventioner i form av ett skatteavdrag, för både solpaneler och system för lagring av solenergi. Gullspång ligger nära Örebro och vi på Solcell Montage AB kan snabbt installera solceller hos dig som bor i Gullspång. En solcellsinstallation kan kosta från 150 000 kronor för en anläggning på 10 kW. Priser per kW sjunker för större anläggningar och ju fler solpaneler du får plats med desto mer kommer du att spara på elräkningarna, de kommande tjugo till trettio åren.

Solpaneler i Laxå kan vara en mycket lönsam affär

Om du lockas av tanken på att göra dig mindre beroende av elbolagens priser ska du satsa på solceller. I Örebro län produceras en allt större del av all el genom solpaneler. Laxå är en gammal bruksort där skogsindustrin längre spelat en viktig roll men även här går man i allt högre grad över från biobränsle till förnyelsebar solenergi. Det är en positiv utveckling för samhället i stort eftersom Sverige då blir mindre känsligt för omvärldshändelser som påverkar elmarknaden. 

 

För dig som privatperson eller företagare kan en solcellsinstallation i Laxå vara en av dina bästa affärer. Du sänker dina elkostnader kraftigt samtidigt som värdet på en fastighet med solpaneler i Laxå stiger enligt statistik från mäklare. 

Så gör du solcellsinstallation om du bor i Gullspång eller Laxå

Dagens solceller är tekniskt avancerade och har mycket hög verkningsgrad. Att låta installera en anläggning med solceller i Laxå eller Gullspång kräver dock inte att du själv har avancerade kunskaper i ämnet. Installationen är en enkel process som ofta börjar med att du tar kontakt med en av våra säljare så att du kan få svar på dina frågor om solenergi. Grundregeln är att det alltid lönar sig med solceller i Örebro och Västergötland. Det är tillräckligt många soltimmar, över året, för att en anläggning kan ha betalat sig efter bara 6-7. Om du inte vill eller har möjlighet att betala för en anläggning kontakt kan vi tipsa om hur du löser finansieringen till en mycket låg räntekostnad.

Vi monterar solpaneler för maximal verkningsgrad

Solcellernas verkningsgrad avgör hur mycket el en anläggning producerar. Verkningsgraden beror på hur mycket sol som träffar solpanelerna. Förutom antalet soltimmar finns det ytterligare några faktorer som avgör hur mycket el en anläggning med solceller i Laxå eller Gullspång kan producera:

 

  • Takets vinkel har viss betydelse, 40 grader är optimalt.

  • Vilket väderstreck solpanelerna är vända mot spelar roll, söder är bäst.

  • Skugga från träd eller byggnader nära taket med solpaneler kan minska verkningsgraden.

 

Solceller i Gullspång och Laxå lönar sig alltid men när vi monterar en anläggning tittar vi alltid på bland annat ovanstående faktorer för att du ska få en anläggning med så hög verkningsgrad som möjligt. Vi kan ge en preliminär prisuppgift om du ringer till oss eller hör av dig via mail. Vi tycker dock att det är viktigt att titta på ett tak på plats innan vi detaljplanerar en anläggning med solpaneler i Laxå eller Gullspång.

En solcellsanläggning kan hålla i mer än 30 år

När vi monterat solceller på ditt tak är det inte mycket du behöver göra. Anläggningen kan övervakas och kontrolleras med en app och brukar fungera problemfritt, år efter år. Växelriktaren kan behöva bytas ut efter ca tio år men solpanelerna har mycket lång livslängd. Ofta producerar de gratis el med hög verkningsgrad 30 år efter en solcellsinstallation i Örebro län.

Många väljer att komplettera solpaneler med batteri

För bara några år sedan var batterisystem för lagring av solenergi orealistiskt dyra, i förhållande till kapaciteten. Utvecklingen har verkligen tagit ett språng och om du kompletterar en solcellsinstallation i Laxå med batterilagring kan du bli självförsörjande på el under sommarhalvåret. Under natten när solceller inte producerar någon el använder du överskottet från dagen. När batteriet är fulladdat säljs överskottselen via elnätet, precis som i en anläggning utan batteri.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal

Hör av dig till oss om du har frågor om solceller. I Gullspång och Laxå kan vi montera en anläggning med kort varsel. Vi använder oss av prisvärda kvalitetskomponenter och själva monteringen tar bara ett par dagar.