Följ oss på:

Solceller i Storfors och Kristinehamn

Vill du producera gratis el med minimal miljöpåverkan? Vi installerar solceller i Kristinehamn och på det svenska fastlandet. Även om du är intresserad av solpaneler i Storfors eller grannkommuner som Gullspång eller Karlskoga kan vi skicka ett team för en snabb och trygg installation. Ju fortare du har en anläggning med solceller på plats, desto snabbare kan du spara pengar.

Utbyggnaden av solceller i Kristinehamn

Det producerades 4,6 megawatt från solceller i Kristinehamn 2021. Utslaget per person blir 189 watt vilket ligger något över genomsnittet i länet. Ökningstakten var 46 watt vilket visar att intresset för solceller i Kristinehamn är stort. Men utbyggnaden går faktiskt ännu fortare i många kommuner.

 Något som är värt att notera när det gäller solceller i Kristinehamn är att 60 % av den solel som produceras i kommunen kommer från medelstora anläggningar. Det är vanligare att små anläggningar står för en större del av den sammanlagda produktionen. 21021 gjordes det 43 avdrag för solceller i Kristinehamn och även under 2022 och 2023 har intresset varit stort men där får vi återkomma till exakta siffror.

Fler solcellsinstallationer väntas i Storfors

Storfors placerade sig i mitten av Värmlands kommuner när det gäller utbyggnaden av solenergi 2021. Jämfört med föregående år tillkom ca 47 nya watt per person i kommunen från solceller i Storfors. Totalt produceras 13 watt per person så det är en stor ökning procentuellt. Dock inte större än på många andra håll i Värmland och Örebro län. Solpaneler har blivit så billiga och effektiva att allt fler får upp ögonen för detta sätt att kraftigt sänka sina elkostnader.

 Totalt fanns det 49 nätanslutna anläggningar, med solceller i Storfors.Vilket är ganska bra i en så pass liten kommun. Det blir 12,4 anläggningar på 1000 invånare. Genomsnittet i resten av länet är 10 anläggningar på 1000 invånare.

Solceller är lösningen när elpriserna stiger

Sverige är påverkat av andra länder, när det gäller elförsörjning. Eftersom marknaden inte enbart är nationell kan händelser i omvärlden få stor betydelse för efterfrågan på el. Det innebär att elpriserna kan fluktuera kraftigt. Vi har också haft en generell uppgång när det gäller kostnader för el de senaste åren. För många hushåll är kostnaderna för el en substantiell del av budgeten. Med solceller i Kristinehamn eller Storfors kan du gardera dig mot framtida prishöjningar. En solcellsinstallation innebär att du har möjlighet att producera gratis el i uppemot 30 år. Så länge förväntas moderna solceller framställa el med hög verkningsgrad.

Sälj eller spara elen du inte använder direkt

Kostnaden för en anläggning på 150 kW är omkring 150 000 kronor och täcker då ungefär hälften av den el ett vanligt hushåll förbrukar under ett år. Om du väljer att installera en större anläggning blir priset per kW lägre, samtidigt som du sparar in mer på dina elkostnader. Under sommaren kan man räkna med att få ett överskott från en anläggning med solceller i Storfors eller Kristinehamn. Då säljer du elen till andra användare som delar samma elnät. Om du inte väljer att koppla upp ett batterisystem mot din anläggning. Du kan då använda egenproducerad el på natten och du blir helt oberoende av elbolaget under sommarhalvåret.

Solceller lönar sig alltid i Kristinehamn och Storfors

Hur hög verkningsgrad solceller får beror på flera olika saker. Alla tak ger inte samma förutsättningar för solcellsinstallation. Om ett tak är platt får inte solpanelerna den optimala vinkeln mot solen och om en del av ett tak vetter mot norr minskar solinstrålningen. Å andra sidan brukar det, för de flesta, räcka gott och väl att montera solpaneler på de delar av taket som faktiskt får tillräckligt med solljus i Kristinehamn eller Storfors. 

 

 Solpaneler kan också producera olika mycket el beroende på hur de är konstruerade. Alla våra anläggningar består av noggrant utvalda komponenter från kvalitetstillverkare. Vi lämnar långa garantier på både vårt arbete och det material som ingår i anläggningen. Att ha en bra växelriktare är viktigt, det är den komponent som ger solpanelerna rätt spänning utifrån solinstrålningen och som omvandlar den likström solcellerna producerar till växelström som du kan använda i hemmet.

Staten subventionerar solceller i Storfors och Kristinehamn

Du kan göra avdrag för solpaneler i Sverige. Avdraget gäller den totala kostnaden för material och arbete. För batterier till solcellsanläggningar är avdraget hela 50 % 2023. Om du har frågor om avdrag för solceller i Storfors är du välkommen att höra av dig till oss. 

Anlita oss om du vill producera gratis el

Vi kan projektera och montera solcellsanläggningar med korta väntetider. Välkommen att ta en förutsättningslös kontakt med oss oavsett om du bara vill veta mer om solceller i Kristinehamn eller Storfors eller om du har bestämt dig för att göra en solcellsinstallation.

Solceller i Kristinehamn lönar sig snabbt

Åland ligger ofta i topp, i hela Norden, när det gäller soltimmar under sommaren. Även vintrarna är förhållandevis ljusa och det gör att en anläggning med solpaneler i Kristinehamn faktiskt kan ha betalat sig på bara 5-6 år. Den mesta elen produceras på villatak men större solcellsparker är något det talas om mer och mer