Följ oss på:

Solceller Karlskoga - Vi utför snabba installationer av solpaneler på ditt hus.

En investering i solceller i Karlskoga innebär att du kommer att göra en stor besparing på sikt. Solpaneler har en livslängd på upp emot 30 år och redan efter tio år har du tjänat in vad en anläggning kostar. Vi på Solcell Montage AB kan hjälpa dig att installera en anläggning som passar utifrån dina önskemål och förutsättningar. Vi har gjort mer än 300 solcellsinstallationer i Örebro län, se solceller Kumla och solpaneler Filipstad. Om du tar kontakt med oss kan du snabbt vara igång med att producera gratis el från din egen anläggning.

Stadig utbyggnad av solceller i Karlskoga

Enligt statistik från Energiverket för 2021 så bidrog solpaneler med 3,3 megawatt till elnätet, i slutet av året. Utslaget per person i kommunen blir det 108 watt vilket ligger en liten bit under genomsnittet i Örebro län. Solceller berättigar till skatteavdrag och det gjordes 96 avdrag i Karlskoga 2021. En solcellsinstallation med batterilagring berättigar till ett ännu större skatteavdrag. I början av 2022 fanns 8,6 anläggningar på 1000 invånare i Karlskoga kommun. Det är ytterligare ett mått som visar att det borde finnas utrymme för ordentlig utbyggnad kommande år. Eftersom många kommuner har något fler anläggningar per 1000 invånare.

 2021 var utbyggnadstakten hög och enligt förhandsinformation som vi har fått tillgång till har intresset för solceller i Karlskoga varit stort även under 2022 och 2023. Utbyggnaden sker i en takt på omkring 50 % om året. Det är framförallt småhusägare som installerar solceller i Karlskoga men intresset växte även bland bostadsrättsföreningar och i sista hand företagare.

65 procent av den solenergi som produceras i Karlskoga kommun kommer från småskaliga anläggningar. Det är en högre siffra än på många håll och vi hoppas på att få se fler storskaliga anläggningar med solpaneler i Karlskoga. Enligt  Niklas Christensson som är  sälj- och kundtjänstchef på Karlskoga Energi & Miljö AB har det även kommit in förfrågningar om större anläggningar under 2022. Men inget är helt klart i dagsläget.

Solenergi ger ett välbehövligt tillskott till elnätet

I Karlskoga kommun har elnätet haft en otillräcklig kapacitet under 2023, elintensiva företag har fått nej till etablering i kommunen eftersom det saknats effekt. Elnätet ägs av Karlskoga Energi och Miljö. Problem av den typen kan lösas genom ökad produktion från kraftvärmeverket i Karlskoga. Solceller kan också spela en viktig roll och genom att låta installera solpaneler i Karlskoga bidrar du alltså till att säkra energiförsörjningen i kommunen. Kriget i Ukraina är en förklaring till det ökade elbehovet enligt Sebastian Cabander som är VD på Karlskoga Energi och Miljö.

Det är utmärkta förutsättningar för solceller i Karlskoga

Det lönar sig med solceller i Örebro län. Karlskoga har god solinstrålning och vintrarna är inte så mörka. Även om du naturligtvis producerar mest solenergi under sommarmånaderna så blir det ett välkommen tillskott även på vintern, när de flesta har som högst förbrukning. Inte minst när det är snö på marken som reflekterar ljus.

Funderar du på att skaffa solceller i Karlskoga?

Att låta installera solpaneler är ett beslut som nästan ingen ångrar. En anläggning sköter sig själv och övervakas genom en lättanvänd app i telefonen. Vi på Solcell Montage AB sköter allt från montering av solpanelerna till de beräkningar som ligger till grund för var vi kan sätta upp en anläggning på bästa sätt utifrån dina önskemål och fastighetens förutsättningar. Här är några av de faktorer som spelar in när det gäller verkningsgraden (alltså hur mycket el de producerar) för solceller i Karlskoga:

 

  • Takets utformning och lutning.

  • I vilket väderstreck solpanelerna hamnar.

  • Vilken lutning taket har.

Lutningen har en ganska marginell betydelse så länge taket inte är väldigt plant eller har en lutning på mer än 50 grader. Väderstrecket spelar en större roll. Söderläge är bäst. Genom att komma ut och titta på ditt tak kan vi bedöma ungefär hur hög verkningsgrad en anläggning kommer att få och hur mycket du kan komma att spara in på dina elkostnader under de kommande decennierna.

Solpaneler med batteri för lagring av solel

Normalt säljs den överskottsel som dina solpaneler producerar till andra konsumenter som är uppkopplade mot samma elnät. Nu rekommenderar vi dig som ska göra en solcellsinstallation i Karlskoga att komplettera anläggningen med ett batterisystem. Batterierna har blivit allt billigare och det finns idag ett särskilt skatteavdrag för batterilagring som är så bra att man bör passa på att utnyttja det. Den stora fördelen med batterier är att du kan konsumera egenproducerad el även när det är för mörkt för att solceller ska kunna producera el.

Kontakta oss om du vill göra en solcellsinstallation i Karlskoga

Vi är en solcellsfirma i Karlskoga som kan hjälpa till med anläggningar i olika storlekar. Vi har lång erfarenhet i branschen och är inriktade på att ge snabb och personlig service på dina villkor. Vi sätter ihop solcellspaket som passar utifrån dina behov och ser till så att en anläggning kommer på plats, utan långa väntetider, så fort du har bestämt dig. Ta del av vårt erbjudande