Följ oss på:

Solceller i Ljusnarsberg & Hällefors

Intresset för miljövänlig solenergi fortsätter att växa. I Ljusnarsberg och Hällefors är solceller en populär lösning. Inte minst bland villaägare. Vi på Solcell Montage AB kan lämna en offert med fast pris på små anläggningar för villatak såväl som större solcellsinstallationer för företag och bostadsrättsföreningar i Örebro län. Solceller kan hjälpa er att spara stora belopp. Samtidigt är det bra för samhället i stort att det produceras mer solel, så att vi kan fasa ut fossila bränslen snabbare.

Stor ökning av solcellsinstallationer i Ljusnarsberg

När det gäller solpaneler i Örebro län låg Ljusnarsberg kommun på sista plats, sett till antaler installerade watt per person. Ökningstakten 2021 var 37 watt från nya anläggningar. Det var i sin tur en ökning med 50 % jämfört med 2020. Vilket visar att allt fler upp ögonen för nyttan med solpaneler i Ljusnarsberg, efter att man tidigare legat en bit efter. Även under 2022 och 2023 har det tillkommit många anläggningar med solceller i Ljusnarsberg.

Det är framförallt små anläggningar som installeras i kommunen men vi ser tecken på att stora solcellsanläggningar i framtiden kan komma att spela en viktigare roll för elförsörjningen i Ljusnarsberg.

Utbyggnaden av solpaneler går fort i Hällefors kommun

Precis som Ljusnarsberg ligger Hällefors i botten när vi jämför antalet solcellsanläggningar med hur det ser ut i övriga kommuner i Örebro län. Ökningstakten för 2021 var 66 % vilket är mycket bra och det tyder på att Hällefors kommer att komma ikapp kommuner där utbyggnaden kommit igång på allvar lite tidigare. I Hällefors producerades det 2021 92 watt per person från anläggningar med solpaneler. Hällefors har en befolkning på omkring 7000 invånare och totalt var produktionen ca 0,6 megawatt.

En positiv sak när det gäller solpaneler i Hällefors är de långt gångna planerna på en solcellspark som är tänkt att kunna försörja 4500 lägenheter med energi. Det är kommunen i samarbete med Bergslagens Solpark AB som ligger bakom satsningen. När den anläggningen är driftsatt kommer statistiken över produktion av el från solceller i Hällefors att se helt annorlunda ut.

En solcellsanläggning betalar sig snabbt

Ett system med solceller i Hällefors eller Ljusnarsberg kan leverera förnyelsebar el i över 30 år. Du sparar med andra ord stora pengar under anläggningens livslängd. Redan efter 6-7 år kan du ha sparat så mycket pengar att det motsvarar inköpspriset. Att det går så fort beror på att verkningsgraden på moderna solceller är hög samtidigt som kostnaden för att producera dem har gått ner. Du kan också göra skatteavdrag för investeringar i grön teknik 2023.

Solceller ger ett tillskott av el även på vintern.t

Hur många watt en anläggning med solceller i Ljusnarsberg eller Hällefors kan producera beror framförallt  på hur mycket solljus som träffar solcellerna. Det betyder att produktionen är betydligt större under sommaren än under de mörkaste månaderna. Många blir dock positivt överraskade av hur mycket el som produceras i december och januari, när det kanske ligger snö på taket. 

Andra faktorer som påverkar solcellernas verkningsgrad är:

  • Takets lutning
  • Vilket väderstreck solcellerna hamnar i
  • Om skugga från träd och byggnader i omgivningen faller över taket

 

Det är ytterst sällan förutsättningarna är så dåliga att det inte lönar sig att göra en solcellsinstallation i Ljusnarsberg eller Hällefors. Så länge inte hela taket vetter mot norr är det en bra affär.

Komplettera en solcellsanläggning med ett batteri

Överskottet kan du antingen sälja till andra användare som du delar elnät med eller lagra genom ett batterisystem. Solceller producerar el även när det är mulet och på vintern, trots att taket kan vara täckt av ett snölager.  Ligger det snö på marken reflekteras solljus som fångas upp av solcellerna.

Solceller producerar el när det är mulet men inte när det är helt mörkt.Om du har installerat solpaneler så använder du egenproducerad el i första hand men köper el som vanligt via elnätet, när det behövs. Om du har ett batterisystem kopplat till en anläggning med solpaneler i Ljusnarsberg eller Hällefors kan du lagra el du konsumerar på dagen, när anläggningen ger ett överskott. Utan batteri säljs elen du inte förbrukar, du får alltså betalt för överskottsel samtidigt. Med en anläggning på 10 kW kan ett normalt hushåll producera ungefär hälften av den el du konsumerar, totalt utslaget över ett år.

Kontakta oss om du har frågor om solceller i Örebro län

Vi på Solcell Montage AB ser gärna att du hör av dig om du vill veta mer om hur det går till att skaffa solceller i Ljusnarsberg eller Hällefors. solpaneler går snabbt att montera och vår målsättning är alltid att du ska ha din anläggning på plats kort efter det att du tagit beslutet att producera egen  el. Vi hjälper dig att välja ett paket med solceller växelriktare och allt annat du behöver. Installationen ingår i vår mycket konkurrenskraftiga priser. 

Oftast krävs det inget bygglov för solpaneler i Örebro län, det är framförallt om anläggningen förändrar husets utseende på ett påtagligt sätt som du behöver ansöka om bygglov.