Följ oss på:

Solceller i Lindesberg

Elpriserna riskerar att stiga samtidigt som tekniken för att tillverka solceller har blivit både bättre och billigare. Det är två anledningar till varför det lönar sig att investera i solceller i Lindesberg. Ta gärna kontakt med oss på Solcell Montage AB ifall du vill veta mer om vad det innebär att producera egen, miljövänlig, el och hur mycket du kan tjäna på det.

Positiv trend när det gäller utbyggnad av solceller i Lindesberg

Intresset för solpaneler i Lindesberg är stort. Inte minst på grund av att det finns exempel på satsningar i det större formatet i kommunen. Det omskrivna projektet, Solvallen i Fellingsbro är en anläggning i vad som tidigare har varit en fårhage. Tanken är att det ska bli en av Sveriges största solparker. Marknaden för solceller Lindesberg har vuxit snabbt, även när det gäller små anläggningar på villatak. 

I Början av 2022 producerade solceller totalt 4,3 megawatt vilket blir 84 watt per person. Under 2021 var utbyggnadstakten hela 52 % och även under 2022 och 2023 har det genomförts många solcellsinstallationer i Lindesberg. En trend har varit att många hushåll i Lindesberg, jämfört med hur det ser ut i andra kommuner i Örebro län, väljer lite större anläggningar med solpaneler.

En av anledningarna till att det satsas på solceller i  Örebro län är att solinstrålningen är bra på sommaren samtidigt som vintrarna är tillräckligt ljusa för att en anläggning med solpaneler i Lindesberg ska producera el hela året. Även om produktionen naturligtvis är allra störst på sommaren. Vi ser också att man på kommunen gjort den medvetna satsningen att främja solenergi. Solceller i Lindesberg kan i framtiden komma att spela en viktig roll för att säkra energiförsörjningen samtidigt som det är lönsamt och miljövänligt.

Vi gör det enkelt att installera solpaneler i Lindesberg

Utifrån taket på fastigheten där solpaneler ska installeras och ditt önskemål om effekt kan vi sätta ihop ett lämpligt paket som innehåller alla komponenter som krävs. En anläggning på 10 kW är lagom får många hushåll och motsvarar ungefär halva energibehovet utslaget på ett år. Hur mycket el du kan producera med solceller i Lindesberg beror framförallt på i vilket väderstreck solpanelerna placeras. Takets lutning och eventuell skugga från träd eller kringliggande byggnader kan också spela viss roll.

Välj mellan att sälja eller lagra överskottsel

På sommaren levererar en normalstor anläggning med solceller i Lindesberg ett överskott. Du producerar mer el än vad du förbrukar. Överskottselen kan du sälja till andra användare som har samma elnät som du själv. Ett alternativ, som allt fler väljer, är att koppla ett system för batterilagring till en anläggning med solceller. Då sparas överskottselen så att du kan använda den på natten när en anläggning med solceller i Lindesberg inte producerar el.

Det lönar sig alltid med solpaneler i Lindesberg

Enligt vår erfarenhet så finns det knappt några tak i Lindesberg med omnejd där det inte lönar sig att installera solceller. Verkningsgraden är högst för solceller som vetter mot söder och har en lutning på omkring 40 grader. Men så länge de inte har norrläge ger de tillräckligt mycket ström för att installationen snabbt ska bli väldigt lönsam. Om förutsättningarna är goda kan en anläggning med solceller i Lindesberg ha betalat sig efter bara 6-7 år. Solceller kan ha en livslängd på över 30 år det innebär att det blir väldigt lönsamt i långa loppet. Ju större anläggning du investerar i, desto mer pengar kommer du att spara in på dina framtida elräkningar.   

Det bästa sättet att finansiera en solcellsinstallation i Lindesberg är ofta att be banken utöka bolånet. Att montera solpaneler på taket ökar ofta husets värde med mer än vad installationen kostar. Lånet behöver alltså inte bli större i förhållande till husets värde än det lån du redan har. Dessutom kommer du vissa månader att sänka dina elkostnader med mer än du betalar i ränta.

Det krävs sällan tillstånd för solpaneler i Lindesberg

Moderna solpaneler har ett diskret utseende och följer takets form. Det är bara om taket är väldigt plant som vi kan behöva montera solceller aått de får en bättre vinkel mot solen. Om det innebär att takets utseende förändras kan du, särskilt inom detaljplanerat område, behöva ansöka om bygglov för solceller i Örebro län. Tillstånd kan behövas ifall en fastighet är kulturminnesmärkt eller om det finns andra värden som ska tas till vara. Nio gånger av tio krävs inget bygglov för en anläggning med solpaneler i Lindesberg.

Vi kan hjälpa alla som vill göra en solcellsinstallation

Vi hjälper inte bra villaägare med solcellsinstallationer utan även du som representerar en bostadsrätt eller ett företag är välkommen att ta kontakt med oss. Vi hjälper er att hitta en lösning oavsett era önskemål och förutsättningar, även om du bor i grannkommunen Nora