Följ oss på:

solceller i Askersund

Solenergi har på senare år blivit allt mer populärt och efterfrågat som en ren och hållbar energikälla runt om i världen. Ett område som har investerat stort i solenergi är den svenska kommunen Askersund, belägen i Örebro län. Under perioden 2017-2021 har utbyggnaden av solceller i Askersund skjutit i höjden och kommunen har utvecklats till en föregångare när det kommer till solenergi i Sverige. I den här artikeln ska vi titta närmare på utvecklingen av solceller i Askersund under perioden 2017-2021.

Enligt en rapport från Energimyndigheten har utbyggnaden av solceller i Sverige ökat kraftigt de senaste åren. Under 2017 installerades det totalt 83 MW solcellskapacitet i landet, och året efter var den siffran uppe i hela 203 MW. Askersund är en av de kommuner som har bidragit till denna utveckling, genom att investera stort i solenergi under perioden 2017-2021.

Askersunds kommun har under de senaste åren investerat stort i solceller och har arbetat aktivt för att öka användningen av solenergi i kommunen. En av de största investeringarna skedde under 2018, när kommunen invigde sitt nya solcellsparkeringshus. Parkeringen har en takkonstruktion som är täckt av solpaneler, vilket innebär att den producerar en betydande mängd solenergi varje dag. Utöver parkeringshuset har kommunen också installerat solcellsanläggningar på flera andra byggnader, inklusive skolor och vårdcentraler.

En annan viktig faktor i Askersunds satsning på solenergi är samarbetet med lokala företag och organisationer. Under perioden 2017-2021 har flera företag och organisationer i kommunen gått samman för att installera solceller på sina tak, vilket har ökat den totala solcellskapaciteten i området. Ett exempel är Askersund Energi AB, som har installerat solceller på sitt eget tak samt på flera andra byggnader runt om i kommunen.

Utöver investeringarna i solceller har Askersund också arbetat med att öka medvetenheten om solenergi och dess fördelar. Kommunen har genomfört flera informationskampanjer och utbildningar för allmänheten, i syfte att öka kunskapen om solenergi och dess potential som en ren och hållbar energikälla. En av de största kampanjerna var Solkampanjen 2019, där kommunen erbjöd invånarna möjligheten att installera solceller på sina tak till ett subventionerat pris.

Enligt en rapport från Energimyndigheten har Askersund idag en solcellskapacitet på 4,4 MW, vilket är en imponerande ökning från 0,2 MW år 2010.