Följ oss på:

Solceller i Vingåker och Finspång.

Kommunerna Finspång och Vingåker ligger gynnsamt till när det gäller produktion av gratis solenergi. Genom oss på Solcell Montage AB kan du få svar på dina frågor och investera i ett paket med solceller som du kommer att ha glädje av i upp emot 30 år. I tider med stigande elpriser kan en anläggning med solpaneler i Finspång eller Vingåker innebära trygghet och högre grad av oberoende av elbolagen.

Allt fler installerar solpaneler i Finspång

I Finspång bidrog solceller med 4,1 megawatt 2021 vilket blir 186 watt per person. Ökningen under året var 31 watt per person. Utbyggnaden går snabbare än så i flera andra kommuner i Östergötland och Örebro län. Solceller har dock varit populärt i Finspång under en längre tid och det är en av anledningarna till att utvecklingen inte kan gå lika snabbt som i orter där man tidigare legat efter. I Finspång finns det, i slutet av 2021, 284 anläggningar med solceller i, dessa stod för cirka fem procent av hushållens elkonsumtion.

 Antalet anläggningar är strax under 15 per tusen invånare vilket är ganska högt, det beror på att det är en relativt hög andel mindre anläggningar i kommunen.

Det har länge varit populärt med solcellsinstallation i Vingåker

I Vingåker producerade solceller totalt 2,3 megawatt, 2021. Utslaget per invånare blev det 252 kW. Ökningen under året var 66 kW per person. Precis som när det gäller Finspång kan vi se att utbyggnaden går snabbare i många andra kommuner. Men även Vingåker ligger på en hög nivå sedan tidigare. Då kan inte utbyggnaden explodera på samma sätt som i kommuner där utgångsläget varit ett mindre antal anläggningar vid årets början. Det fanns, i slutet av 2021, 186 nätanslutna anläggningar med solceller i Vingåker.  Dessa producerade 4 – 5 % av den el som hushållen gjorde av med det året. Solel blir ett allt viktigare komplement till andra energikällor.

 

68 % av av elen från solceller i Vingåker kommer från anläggningar som klassas som små. Fördelningen kan komma att ändras i framtiden då det planeras för flera stora anläggningar. Helios Nordic Energy AB är till exempel i färd med att bygga vad som kan komma att bli en av Sveriges största anläggningar med solceller. 

 

Bra förutsättningar för solenergi i Finspång och Vingåker

Om du ska installera solceller Vingåker/Finspång behöver du bara ha ett tak som är tillräckligt stort i förhållande till hur många watt du vill kunna producera. En anläggning på 10 kW ger ungefär hälften av det energibehov som ett mindre hushåll har, utslaget över ett år. Solceller i Finspång producerar betydligt mer under sommarhalvåret men du får även ut en del av din anläggning mitt i vintern. Samma sak gäller om det är solpaneler i Vingåker du är intresserad av.

 

Det går inte att fastslå hur mycket du kommer att producera med solceller i Vingåker eller Finspång. Det handlar om lokala förutsättningar och om hur din fastighet är konstruerad. Här är några faktorer som har betydelse:

 

  • Kvalitén på solcellerna.
  • Husets läge – solpaneler i söderläge producerar mest el.

  • Takets lutning påverkar, i viss mån, solcellernas verkningsgrad.

  • Om det finns något som skuggar taket hela eller delar av dagen.

Även om olika anläggningar i samma storlek kan producera olika mycket el så lönar det sig alltid med solceller i Vingåker och Finspång. En anläggning kan ha betalat sig efter bara 6 – 7 år och kan sedan fortsätta att producera el i 20 år eller mer. På sikt är det alltså fråga om en mycket stor besparing i form av miljövänlig el.

Sälj eller lagra överskottsel

När det är soligt ute kommer även en mindre anläggning med solceller att producera ett överskott, alltså mer el än vad du har användning för. Den elen får du betalt för och den distribueras automatiskt till andra användare via ditt elnät. Ett alternativ till att sälja överskottsel, som blir allt populärare, är att lagra den i ett batteri som är kopplat till din solcellsanläggning. Du har då tillgång till egenproducerad el på natten och du minskar ditt beroende av elbolaget. Solpaneler med batteri kan även användas om du till exempel har ett fritidshus “off-grid” och vill vara självförsörjande på el under sommaren.

Oftast krävs inget bygglov

I Vingåker och FInspång har man försökt förenkla byråkratin kring solceller.Bygglov behövs bara om solpanelerna måste monteras på ett sådant sätt att husets utseende påverkas kraftigt. Situationen brukar bara uppstå när taket är plant och vi därför behöver vinkla solpanelerna för att öka solexponeringen. Bygglov kan också behövas om fastigheten är skyddsvärd eller av hänsyn till totalförsvaret.

Kontakta oss om du vill skaffa solceller i Finspång eller Vingåker

Vi på Solcell Montage AB erbjuder kostnadsfri rådgivning och offert på en helhetslösning med alla de komponenter som behövs för att du ska kunna producera gratis el. Kostnaden för montage ingår och inga dolda kostnader tillkommer. Har du rätt till skatteavdraget för satsningar på grön teknik drar vi det direkt på fakturan.