Följ oss på:

Solceller i Köping & Skinnskatteberg

Nu är det ett bra tillfälle att satsa på solceller i Köping och Skinnskatteberg. Priserna på de komponenter som ska ingå i en solcellsanläggning sjunker samtidigt som utvecklingen gått framåt. Räkna med att kunna producera gratis el med hög verkningsgrad i upp emot 30 år om du låter oss på Solcell Montage AB göra en installation. Vi har hjälpt många privatpersoner i Värmland, Västmanland och Örebro län. Solpaneler gör att du inte är lika beroende av elbolaget om priset på el skulle öka. Även företag och bostadsrättsföreningar kan installera solpaneler på sina byggnader genom oss.

Vi väntar på en stor solcellspark i Köping

Det har länge talats om att bygga en riktigt stor solcellspark i Köping och i väntan på det installeras solpaneler på taket till flera nybyggen i kommunen. Här gör man alltså en medveten satsning på förnyelsebar energi. 

 

Den största delen av den solel som produceras i Köping kommer fortfarande från små anläggningar. Det gjordes nästan 100 avdrag för solceller 2021, det är ganska många i förhållande till befolkningsmängden. Totalt står solceller för 6 megawatt i kommunen. Det blir 230 watt per person, vilket är bra. Utbyggnaden skedde med 67 watt per person och det går faktiskt betydligt fortare än så på flera håll i länet. Särskilt i kommuner där man tidigare legat efter Köping när det gäller solceller.

I Skinnskatteberg görs mest små solcellsinstallationer

I Skinnskatteberg producerade solceller, 2021, 185 watt per person. Det är en ökning med 39 watt per person jämfört med 2021. Utbyggnaden går bra men det finns kommuner som har en ännu högre utbyggnadstakt än Skinnskatteberg när det gäller solceller. 

 

Solpaneler installeras i första hand av villaägare i Skinnskatteberg. Här kommer 89 % av elen från små anläggningar. Det är en högre siffra än i de flesta andra kommuner och vi väntar på fler medelstora och stora anläggningar med solceller i Skinnskatteberg. Om det satsas mer på lite större anläggningar är inte målet om att 10 % av den el som konsumeras i kommunen ska komma från solceller orealistiskt. Solenergi är miljövänlig och solceller spelar en viktig roll i skiftet till förnyelsebara energikällor. Dessutom kan det bidra till förbättrad energiförsörjning, det är något som alla har glädje av.

Skinnskatteberg och Köping har bra läge för solceller

Hur mycket el en anläggning med solceller i Örebro, Värmland eller Västmanland eller i grannkommuner som Vingåker och Kumla kan producera beror på flera olika saker. Viktigast av allt är hur mycket sol som träffar panelerna. Det innebär att solceller är effektivare under under sommarhalvåret än när det är mörkare ute och det kanske ligger snö på taket. Med det sagt så blir många förvånade över hur mycket el de faktiskt får ut, mitt i vintern. Sett över hela året har både Köping och Skinnskatteberg tillräckligt med soltimmar för att det ska vara väldigt lönsamt med solenergi. 

 

Fastigheter med solceller är eftertraktade och enligt statistik från mäklare ökar priset oftast mer än vad en anläggning kostat!

Så mycket kostar en solcellsinstallation

För ca 150 000 kronor kan du få en komplett anläggning på 10 kW som täcker ungefär hälften av en vanlig familjs behov av el. Väljer du ett större paket med solpaneler i Köping eller Skinnskatteberg så sjunker kostnaden per installerad watt. En anläggning kan ha betalat sig efter bara 6-7 år och du kan räkna med att dina solceller kommer att producera el på ett effektivt sätt i ytterligare 20 år efter det.

Det är enkelt att skaffa solceller i Köping eller Skinnskatteberg

Vi kan erbjuda kompletta solcellspaket utifrån ditt önskemål om effekt. Vi parar ihop solpaneler med växelriktare som har rätt dimensioner och lägger till övriga komponenter du behöver. Det innebär att du inte själv måste ta ett svårt beslut för att få en anläggning med solceller i Skinnskatteberg eller Köping som kommer att fungera väl i många år. Våra offerter är tydliga och inkluderar även kostnaden för själva installationen. Inga dolda avgifter tillkommer.

 

Idag väljer många att komplettera solceller med ett batteri som kan lagra den energi du inte använder direkt. Har du inget batteri så säljs din överskottsel via elnätet. Du tjänar dock på att använda egenproducerad el på nätterna, när det är för mörkt för att solcellerna ska kunna producera el.

Det krävs sällan bygglov för installation av solceller

Ifall  du som privatperson bor i ett K-märkt hus så behöver du skicka in en ansökan om bygglov till byggnadsnämnden i Köping eller Skinnskatteberg. Solpaneler kan också kräva bygglov i ett område där särskilda regler gäller på grund av totalförsvaret. Samma sak gäller om en installation av solceller kraftigt förändrar utseendet på fastigheten, som när solceller monteras på en ställning så att de får rätt vinkel på ett tak som är för plant för att solceller ska ha en optimal verkningsgrad.