Följ oss på:

Solceller i Nora

Allt fler väljer att satsa på att bli producenter av gratis el från solceller i Nora. Vi på Solcell Montage AB erbjuder installationer av solpaneler i Örebro och omgivande kommuner och kan hjälpa till oavsett hur dina behov ser ut. Solpaneler lönar sig snabbt under de förutsättningar som gäller i mellersta Sverige. En solcellsinstallation i Nora gör att du kan sälja överskottsel under sommaren och på så sätt bekosta en stor del av elkostnaderna under de bistra vintermånaderna.

Skräddarsydda lösningar

Vi har varit länge branschen och är måna om att erbjuda personlig service och lösningar som passar just dig.Vi sätter ihop paket med solpaneler, växelriktare och alla andra komponenter som behövs utifrån vilka förutsättningar du har. En anläggning på 10 kW producerar omkring hälften av den el ett hushåll gör av med under ett år.

På sommaren får du ett överskott av el som du kan sälja eller lagra med en batterilösning som vi kan tillhandahålla. Med ett batterisystem kan du använda egenproducerad el på natten. Idag finns det ett särskilt skatteavdrag för batterier till solceller, det gör att det är väldigt lönsamt att anslutna en anläggning med solceller i Nora. Du kan även göra avdrag för solpaneler och arbetskostnaden. Vi drar det direkt på fakturan.

I Nora ligger man långt framme när det gäller solceller

Utbyggnaden av solceller i Nora kommun har gått mycket fort de senaste åren. 2021 var, precis som 2022, ett rekordår. Enligt preliminära siffror om utbyggnaden av solceller under 2022 och 2023 fortsätter intresset att växa snabbt. 2021 ökade andelen el producerad genom solceller i Nora med 0,6 megawatt. En ökning på hela 52 % jämfört med föregående år.

i början av 2022 fanns det i Nora 161 nätanslutna solcellsanläggningar som tillsammans producerade 1,8 megawatt. Det är omkring 3 % av vad hushållen i Nora förbrukar under ett år. Det produceras 172 watt solel per person i Nora. När det gäller solceller i Västmanland i stort är det en bra siffra. Även om det är Askersund som toppar listan med hela 327 watt per person.

Solenergi spelar en viktig roll

Ca 82 % av den solel som produceras i kommunen kommer från små anläggningar. Större solcellsanläggningar har dock monterats på taket till flera skolor i Nora och från kommunens håll har man drivit frågan för att gynna utbyggnaden. Solpaneler i Nora kan spela en viktig roll när det gäller framtida energiförsörjning. Solenergi gynnar alltså inte bara de hushåll, företag och bostadsrätter som investerar i det utan det är även bra för samhället i stort. I kommuner där det är för låg kapacitet i elnätet kan företag i vissa branscher inte etablera sig. Priserna riskerar också att skjuta i höjden när det är stor efterfrågan på el.

Solpaneler kan bli din bästa investering

Vi erbjuder anläggningar med solceller i Nora som består av utvalda kvalitetskomponenter. Solceller kan producera el med hög verkningsgrad i över 30 år. Samtidigt som du sänker dina elkostnader så mycket att solpaneler betalat sig på bara 6-7 år. Det är alltså en mycket god investering att satsa på solceller i Nora. Inte minst idag när marknaden för elpriser är känslig för vad som händer i omvärlden.

Att det lönar sig att montera solpaneler i Nora märks också på statistiken från mälare. Ett hus med solceller stiger ofta mer i värde än vad det kostar att göra installationen. Därför brukar det ofta gå att finansiera solceller genom att utöka  bolånet.

.

Solceller får hög verkningsgrad på alla tak i Nora

Byråkratin kring installation av solceller i Nora är enkel. Det är bara i undantagsfall som det krävs att du ansöker om bygglov hos byggnadsnämnden. Som när installationen förändrar utseendet på fastigheten eller om det  ska monterassolceller på taket till en byggnad som är kulturminnesmärkt. I vissa områden som är intressanta för totalförvaret kan det behövas bygglov. Vi på Solcell Montage AB kan hjälpa till i de fall då krävs att du fyller i en ansökan.

Solpaneler i Nora kräver sällan bygglov

Byråkratin kring installation av solceller i Nora är enkel. Det är bara i undantagsfall som det krävs att du ansöker om bygglov hos byggnadsnämnden. Som när installationen förändrar utseendet på fastigheten eller om det  ska monterassolceller på taket till en byggnad som är kulturminnesmärkt. I vissa områden som är intressanta för totalförvaret kan det behövas bygglov. Vi på Solcell Montage AB kan hjälpa till i de fall då krävs att du fyller i en ansökan.

Kontakta oss om du undrar något när det gäller solceller i Nora

Vi svar gärna på dina frågor om solceller i Örebro, Västmanland och Värmland. Vi kan också komma ut och titta på ditt tak om du har bestämt dig för att producera miljövänlig energi och vill spara in stora belopp på dina elkostnader under kommande decennier.