Följ oss på:

Solceller i Vintrosa & Lekeberg

Solceller i Lanna

Lanna, som är en av Lekebergs kommunens mindre tätorter, har gjort en stor satsning på solceller i de senaste åren. I samarbete med lokala företag och kommunen har flera solcellsparkar byggts i området. En av de största solcellsparkerna i Lanna är belägen i närheten av Lannaskede och har en kapacitet på 5 MW. Solcellsparken, som byggdes av företaget Solkompaniet, täcker en yta på 5 hektar och består av över 16 000 solpaneler.

Solcellsparken har inte bara en positiv effekt på miljön, utan har också skapat nya arbetstillfällen i området. Enligt kommunens uppskattning har bygget av solcellsparken skapat minst 30 nya arbetstillfällen i regionen. Dessutom har solcellsparken bidragit till kommunens mål om att bli självförsörjande på förnybar energi till år 2030.

Solceller i Vintrosa

Vintrosa, en annan av Lekebergs kommunens tätorter, har också tagit steget mot en mer hållbar framtid genom att installera solceller på flera offentliga byggnader. En av de byggnader som har fått solceller i Vintrosa är skolan, som har en kapacitet på 28 kW. Solcellerna på skolan täcker en yta på 180 kvadratmeter och förväntas generera över 25 000 kWh per år.

Utöver solcellerna på skolan har Vintrosa kommun också installerat solceller på flera andra offentliga byggnader, inklusive kommunhuset och idrottshallen. Genom att installera solceller på offentliga byggnader bidrar kommunen inte bara till en mer hållbar framtid, utan kan också spara pengar på energikostnader på lång sikt.

Solceller i Örebro

Solcellerna i Lekeberg har också en påverkan på Örebros energiförsörjning. Örebro är den största staden i Örebro län och ligger bara några kilometer från Lekeberg. En viss del av Örebros elproduktion kommer från solceller som är installerade i Lekeberg kommun.

Örebros stad har också tagit initiativ till att installera solceller på flera av sina offentliga byggnader. En av de byggnader som har fått solceller är Örebros största shoppingcenter, Marieberg Galleria. Solcellerna på Marieberg Galleria täcker en yta på över 700 kvadratmeter och genererar över 80 000 kWh per år. Genom att installera solceller på en sådan stor offentlig byggnad visar Örebros stad sitt engagemang för en mer hållbar framtid och hoppas inspirera andra företag och organisationer att följa deras exempel. Framtiden för solceller Örebro är ljus.

Sammanfattning

Solceller har blivit alltmer populära som ett alternativ till fossila bränslen och flera kommuner i Sverige, inklusive Lekeberg, har tagit initiativ för att integrera solceller i sin energiplan. Lanna och Vintrosa är två av Lekebergs tätorter som har gjort satsningar på solceller. Lanna har byggt en stor solcellspark som bidrar till kommunens mål om självförsörjning på förnybar energi. Vintrosa har installerat solceller på flera offentliga byggnader, vilket bidrar till en mer hållbar framtid och kan spara pengar på lång sikt.

Solcellerna i Lekeberg har också en påverkan på Örebros energiförsörjning, med en stor del av stadens elproduktion som kommer från solceller som är installerade i Lekeberg kommun. Örebros stad har också tagit initiativ till att installera solceller på flera av sina offentliga byggnader, inklusive Marieberg Galleria.

Genom att satsa på solceller visar Lekeberg och andra kommuner och organisationer i Sverige sitt engagemang för en mer hållbar framtid och en övergång till förnybar energi. Solceller är en viktig del av detta och har potential att bidra till en renare, billigare och mer hållbar energiframtid.