Följ oss på:

KALKYLERA FRAM ETT UNGEFÄRLIGT PRIS

Mata in längd och bredd på ytan som solcellerna ska monteras på, så får du ett ungefärligt pris. Priset påverkas av takets höjd, lutning och underlag, val av solpanel samt kampanjrabatter, grönt bidrag m.m Vi kommer gärna ut till dig för att mäta tak, kabeldragning, placering av växelriktare och för att göra en analys av eventuella skuggproblem. Detta så att du kan få ett korrekt prisförslag från oss.