Följ oss på:

Solceller Filipstad - Installation av solpaneler.

Vi på Solcell Montage AB kan hjälpa dig som vill göra en solcellsinstallation i Filipstad. Marknaden har växt stadigt de senaste åren och det är nu ett bra tillfälle att investera i miljövänlig solel. Det finns stora pengar att tjäna på att producera gratis el. Inte minst när elpriserna fluktuerar på grund händelser i omvärlden och riskerar att stiga till betydligt högre nivåer än idag.

Intresset för solceller ökar

I Filipstad producerar solceller 65 watt per person och ökningen 2021 var 26 watt, utbyggnaden går alltså snabbt. Kommunen ligger ändå nära botten i Värmland och hade i början av 2022 strax över sju anläggningar per 1000 invånare. Det är lägre än genomsnittet i Värmland. Det bör därför finnas utrymme för många nya anläggningar i Filipstad. Solpaneler står totalt för 0,7 megawatt. Idag kommer hela 96 % av den el som produceras av solceller från små anläggningar. Der kan dock komma att ändras inom några år eftersom flera större anläggningar planeras.

Intresset för solenergi ökar i Värmland och Örebro län och leder  till fler installationer av solceller i Kristinehamn och solceller Karlskoga för att nämna två angränsande kommuner som sett en kraftig ökning av solcellsinstallationer de senaste åren.. 

I Filipstad går det att få gratis energi- och klimatrådgivning och vi ser flera omtalade satsningar, som skolor och andra offentliga byggnader med solpaneler på taket. Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS) har nyligen meddelat att de kommer att arrendera ett område på 23 hektar i syfte att uppföra en solcellspark med system för batterilagring. Den beräknas leverera hela 45 megawatt. Det är positivt att utbyggnaden av solceller i Filipstad inte enbart drivs av villaägare utan att även större aktörer får upp ögonen för hur mycket det går att spara genom att ta tillvara på miljövänlig solenergi

Funderar du på att göra en solcellsinstallation i Filipstad?

Vi erbjuder färdiga paket med alla de komponenter som behövs för att du snabbt och smidigt ska kunna komma igång med att producera din egen el. Vi skräddarsyr en lösning för Solceller Filipstad som passar utifrån de önskemål du har och de förutsättningar som gäller det tak där installationen ska göras. Du behöver alltså inte själv räkna på till exempel vilken växelriktare som fungerar till det antal solpaneler du vill ha. Vi hjälper inte bara privatpersoner i Filipstad. Solpaneler blir populärare bland bostadsrättsföreningar och företag.

Vi står för snabba och trygga installationer

En anläggning solceller i Filipstad kan hålla i över 30 år om solpanelerna installeras rätt och om du väljer en anläggning med kvalitetskomponenter. Vi erbjuder växelriktare och solpaneler från premiumtillverkare och vi har ett erfaret team med installatörer, inklusive en elektriker som ser till så att anläggningen kopplas in för högsta möjliga elsäkerhet. Anlitar du Solcell Montage AB behöver du heller inte vänta länge på att få solceller på plats i Filipstad. Du kan alltså vara igång snabbt med att producera din egen el.

Att installera en anläggning på 10 kW för ca 150 000 kronor innebär att du täcker omkring hälften av det årliga energibehovet för en normal villa. En sådan anläggning kan ha betalat sig efter bara 6-7 år. Under sommaren kommer solpanelerna att producera ett överskott av el som du får betalt för. Du kan också ansluta ett batteri till solceller i Filipstad så att du inte behöver köpa el på natten, när det är för mörkt för att solcellerna ska producera el

Vi erbjuder bra pris på solceller i Filipstad

Med tanke på att en anläggning med solpaneler som består av kvalitetskomponenter kan producera el med hög verkningsgrad i tre decennier är det viktigt att satsa på kvalitet. Vi samarbetar med några av de bästa tillverkarna, det märker du inte minst på våra långa garantier. Eftersom vi installerar många anläggningar med solceller i Örebro och Värmland får vi stora leverantörsrabatter och det märks på våra priser. Ta gärna kontakt med oss om du vill ha tips på hur du kan finansiera ett köp av solceller i Filipstad och få lägsta möjliga ränta eller ta del av vårt Specialerbjudande på solceller. 

Vi kan också ge råd om det är något du undrar när det gäller bygglov och skatteavdrag för solceller. Grundregeln är att det inte krävs bygglov för solceller i Filipstad så länge panelerna följer takets form och inte ska installeras på en byggnad som är av intresse för totalförsvaret alternativt kulturminnesmärkt.

Solcellernas placering påverkar verkningsgraden

Verkningsgraden är ett mått på hur effektivt solceller omvandlar solenergi till elektricitet. Den påverkas till viss del av kvaliteten på komponenterna men det är också viktigt hur solpanelerna placeras. Den optimala vinkeln på solpaneler i Filipstad är omkring 40 grader. Om ett tak är plant kan vi montera solpaneler på en ställning så att de får optimal vinkel. Det kan dock innebära att du behöver ansöka om bygglov eftersom takets utseende förändras.

 En annan faktor som spelar roll är mot vilket vädersträck solpanelerna riktas. Söder är bäst men så länge det inte handlar om norrläge så är det lönsamt med solceller i Filipstad. Solel är dessutom en förnyelsebar energikälla och ju fler anläggningar som kopplas in desto bättre är det för miljön.