Följ oss på:

Solceller i Askersund och Hallsberg

Askersund och Hallsberg är två medelstora kommuner i Örebro län. Här blir solceller en allt viktigare del av energiförsörjningen. Vi på Solcell Montage AB är glada över att kunna vara en del av den snabba utbyggnaden av förnyelsebar energi i Askersund och Hallsberg. Vi hjälper företag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar som vill sänka sina elkostnader. Att montera solpaneler gör dig mindre sårbara rent ekonomiskt om elpriserna skulle öka, till exempel på grund av händelser i omvärlden. Själva installationen brukar inte ta mer än några dagar och anläggningen kommer att producera el, utan att du behöver göra något, i upp emot 30 år. På bara tio år har anläggningen betalat sig.

Askersund har mest solcellsinstallationer i Örebro län

Askersund, hamnstaden vid Vättern, ligger bra till för dig som tänkt installera solpaneler. Askersund har profilerat sig som en kommun där man vill satsa stort på solenergi. Det har vi bland annat sett genom att det blir fler solcellsinstallationer på kommunägda byggnader. Ambitionen att fasa ut fossila bränslen och ersätta dem med bland annat solenergi är tydligt uttalad.

 

När det gäller utbyggnad av solceller i Örebro län ligger Askersund i topp, i förhållande till kommunens storlek. Här står solenergi för hela 327 watt per person och totalt levererar solpaneler i Askersund 3,8 megawatt vilket är mycket för en så liten kommun. Även utbyggnadstakten går mycket snabbt. 2021 installerades 110 nya watt per person.

I Hallsberg finns utrymme för utbyggnad

Även i Hallsbergs kommun ökade solcellsinstallationerna snabbt 2021. I slutet av året producerade solceller 2,6 megawatt, totalt.  Dessa siffror gör att Hallsberg placerar sig nära mitten när det gäller solpanelsinstallation i Örebro län. I kommunen fanns omkring 12 anläggningar per 1000 invånare vilket är högt. Utbyggnadstakten för solceller i Hallsberg var hela 58 % under året.


Det är privatpersoner som har stått för en stor del av utbyggnaden under de senaste åren men nu ser vi också ett ökat intresse bland företag i kommunen. Ett exempel är Postnord i Hallsberg som har installerat en stor anläggning med mer än 1000 solpaneler på sitt tak. Solceller kan vara något som förstärker ett företags miljöprofil samtidigt som det innebär lägre elkostnader. Även lantbrukare i Hallsberg har nytta av solpaneler då de ofta har stora ekonomibyggnader med tak som lämpar sig väl för solcellsinstallationer.

Bra läge för solceller i Hallsberg och Askersund

Rent geografiskt är läget för solceller gynnsamt omkring Örebro. Solpaneler producerar mer el ju större solinstrålningen är och i både Askersund och Hallsberg är det tillräckligt många soltimmar. En anläggning producerar el även under vintern och under sommarmånaderna kan du få ett överskott på egenproducerad el som du får betalt för. Den säljs automatiskt via elnätet.

 

Du kan också installera ett batterisystem som gör att du kan använda egenproducerad el på natten, om du haft ett överskott under dagen. När batteriet är fullt säljs överskottselen som vanligt. Idag lönar sig med batteri för de flesta, eftersom elen du köper när solpaneler i Hallsberg eller Askersund inte producerar tillräckligt, kostar lite mer än vad du får betalt för din överskottsel. Med solpaneler och ett batterisystem kan du även försörja ett mindre fritidshus som inte är uppkopplat mot elnätet med ström under sommarmånaderna.

r.

Olika förutsättningar på olika tak

Alla tak är unika och det finns flera olika faktorer som kan påverka en solcellsinstallation. Här är några saker att ta ställning till innan du bestämmer hur många solpaneler du ska satsa på att installera och var på taket de ska sitta. Om du bara vill ha en prisuppgift eller om du har frågor om solenergi kan vi ge svar direkt via mail eller telefon.

Solpaneler i söderläge med en vinkel på omkring 40 grader ger allra högst verkningsgrad. Det är dock bara de delar av taket som vetter rakt mot norr där verkningsgraden blir så låg att vi brukar avråda från att sätta upp solpaneler i Örebro län. Om taket är plant och solceller inte får tillräcklig vinkel kan vi justera det vid installationen och montera dem på ett sådant sätt att vinkeln blir den rätta. Om det innebär att takets utseende förändras kan du dock vara tvungen att söka bygga lov för en solcellsinstallation i Hallsberg eller Askersund. Bygglov krävs också om byggnaden är kulturminnesmärkt eller av intresse för totalförsvaret. I de allra flesta fall behöver du inte tänka på att ansöka om bygglov.

Snabba installationer av solpaneler i Örebro län

Om du vill installera solceller – Hallsberg & Askersund behöver du inte vänta länge. Vi kan installera en anläggning kort efter det att du bestämt dig för att investera i miljövänlig solenergi. Vi gör alltid en bedömning av dina förutsättningar på plats. Om du är berättigad till skatteavdrag för grön el drar vi det på fakturan när du köper solpaneler i Hallsberg eller Askersund genom oss på Solcell Montage AB.